รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)            โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกคอน (การอนุรักษ์ทำขนมไทย)            ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน/สมาชิกสภาฯ            การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.โคกคอน ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ในกรณีที่เจ้าบ้านได้รับหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน หรือได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.โคกคอน            กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนนำโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม,นักพัฒนาชุมชน มอบสิ่งของให้กับผู้พิการทางการเห็น ทั้ง 7 หมู่บ้าน           
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

เกี่ยวกับเรา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
<< มกราคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง
online
1  
7  
77445  

<span class='linkbox'><A HREF='?show=activity&file=readactivity&id=29' target='_self'>ปลัด อบต.โคกคอน ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกคอน พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน แสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต</a></span> <span class='linkbox'><A HREF='?show=activity&file=readactivity&id=28' target='_self'>กองสวัสดิการสังคมออกพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม </a></span> <span class='linkbox'><A HREF='?show=activity&file=readactivity&id=27' target='_self'>โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" </a></span> <span class='linkbox'><A HREF='?show=activity&file=readactivity&id=26' target='_self'>แบ่งปันสุข ให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้พิการ</a></span> <span class='linkbox'><A HREF='?show=activity&file=readactivity&id=25' target='_self'>ตู้ปันสุข อบต.โคกคอน</a></span> <span class='linkbox'><A HREF='?show=activity&file=readactivity&id=24' target='_self'>พิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</a></span> <span class='linkbox'><A HREF='?show=activity&file=readactivity&id=20' target='_self'>จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ</a></span> <span class='linkbox'><A HREF='?show=activity&file=readactivity&id=19' target='_self'>กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิลประจำเดือนกันยายน 2560</a></span> <span class='linkbox'><A HREF='?show=activity&file=readactivity&id=18' target='_self'>นายก อบต. โคกคอน มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลตำบลโคกคอน ให้แก่นางพาว ศรีต้นวงศ์</a></span> <span class='linkbox'><A HREF='?show=activity&file=readactivity&id=17' target='_self'>อบต.โคกคอน แสดงแจตจำนงบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต</a></span>
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจร... (อ่าน : 7)
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกคอน ... (อ่าน : 12)
ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตก... (อ่าน : 27)
การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และ ... (อ่าน : 24)
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนนำโดยปลัดองค์การบ... (อ่าน : 23)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ตลาด
จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การจัดการสิ่งปฏิกูล
การจัดการมูลฝอยทั่วไป
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่4เดือนกรกฎาคม-กันยายน2564
   อ่านรายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 30 พ.ย. 2564    เข้าชม : 12
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2564
   อ่านรายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 30 พ.ย. 2564    เข้าชม : 4
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม2564
   อ่านรายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 30 พ.ย. 2564    เข้าชม : 11
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม2564
   อ่านรายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 30 พ.ย. 2564    เข้าชม : 3
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอเชิญสมัครอบรม "พัสดุ และ ราคากลาง" 19-23 พฤษภ... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 1,427 / ตอบ 24 )
     โดย : yotathaicenter   เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2557 : 09:27    ตอบล่าสุด : amany
ขอเชิญสมัครอบรม "Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถ... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 1,434 / ตอบ 5 )
     โดย : yotathaicenter   เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2557 : 16:12    ตอบล่าสุด : POLO
โครงการอบรม : “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (ส... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 1,421 / ตอบ 4 )
     โดย : yotathaicenter   เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2557 : 14:03    ตอบล่าสุด : POLO
ทดสอบระบบเว็บบอร์ด อบต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ( อ่าน 1,446 / ตอบ 3 )
     โดย : เว็บมาสเตอร์   เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2555 : 14:22    ตอบล่าสุด : POLO
       

= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

นายวิรัตน์  อินทะวงษ์
นายวิรัตน์ อินทะวงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกคอน


ข้อมูล Ita หน่วยงาน

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆราคาน้ำมันวันนี้
  © Copyright 2555, allright reserved by  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน   หมู่ 5 ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110    
  โทร. 042-443157    แฟ็กซ์. 042-443157   email: contact@khokkhon.go.th    

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม