โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกคอน (การอนุรักษ์ทำขนมไทย)            ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน/สมาชิกสภาฯ            การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.โคกคอน ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ในกรณีที่เจ้าบ้านได้รับหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน หรือได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.โคกคอน            กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนนำโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม,นักพัฒนาชุมชน มอบสิ่งของให้กับผู้พิการทางการเห็น ทั้ง 7 หมู่บ้าน            ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(ส.ถ./ผ.ถ.1/5) ณ ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน           
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

เกี่ยวกับเรา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง
online
2  
21  
75808  

ภาพกิจกรรม
ปลัด อบต.โคกคอน ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โคกคอน พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน แสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เข้าชม : 69
กองสวัสดิการสังคมออกพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม

เข้าชม : 35
โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"

เข้าชม : 38
แบ่งปันสุข ให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้พิการ

เข้าชม : 34
ตู้ปันสุข อบต.โคกคอน

เข้าชม : 36
พิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เข้าชม : 31
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

เข้าชม : 50
กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิลประจำเดือนกันยายน 2560

เข้าชม : 38
นายก อบต. โคกคอน มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลตำบลโคกคอน ให้แก่นางพาว ศรีต้นวงศ์

เข้าชม : 38
อบต.โคกคอน แสดงแจตจำนงบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เข้าชม : 43
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลโคกคอน

เข้าชม : 111
การจัดงานวันผู้สูงอายุ

เข้าชม : 95
จัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆในเขต ตำบลโคกคอน

เข้าชม : 104
บุคลากร อบต.โคกคอน

เข้าชม : 673
งานประเพณีลอยกระทงตำบลโคกคอน

เข้าชม : 375
ประเพณีบุญบั้งไฟ

เข้าชม : 401
วันเด็กแห่งชาติ

เข้าชม : 413
งานบุญบั้งไฟ

เข้าชม : 390
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด

เข้าชม : 437
งานประเพณีลอยกระทง ตำบลโคกคอน

เข้าชม : 510

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>
  © Copyright 2555, allright reserved by  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน   หมู่ 5 ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110    
  โทร. 042-443157    แฟ็กซ์. 042-443157   email: contact@khokkhon.go.th    

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม